Συντήρηση κλιματιστικών συσκευών.

συντήρηση κλιματιστικού

Ο αριθμός των κλιματιστικών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνει.

Είναι λοιπόν λογικό οι χρήστες των κλιματιστικών αυτών να ενδιαφέρονται για την σωστή συντήρηση των συσκευών τους μετά την εγκατάσταση.

Ο κυριότερος λόγος για τον οποίον πρέπει να συντηρούμε σωστά το κλιματιστικό μας είναι η διαφύλαξη της υγείας μας.

Ο έλεγχος και η συντήρηση των κλιματιστικών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

 • Καθαρισµό φίλτρων εσωτερικής µονάδος. Η εργασία αυτή μπορεί και πρέπει να γίνεται από τον χρήστη σε τακτά χρονικά διαστήματα (καλό είναι να γίνεται μια φορά το μήνα).  Ο καθαρισμός των φίλτρων είναι πολύ σημαντικός γιατί η ύπαρξη σκόνης και υγρασίας βοηθά στην ανάπτυξη μικρο-οργανισμών και μικροβίων επικίνδυνων για την υγεία των χρηστών.
 • Καθαρισµός στοιχείου εξωτερικής μονάδας (condenser).  Επίσης πολύ σημαντική εργασία που βοηθά στην διατήρηση της υψηλής απόδοσης του κλιματιστικού σας.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας συµπιεστή.
 • Έλεγχος πίεσης και θερμοκρασιών στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
 • Έλεγχος διατάξεων αυτοµατισµού
 • Έλεγχος έδρασης εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.

 

Στις περιπτώσεις ψύκτη αέρος – νερού (water chiller) οι απαιτούμενοι έλεγχοι είναι :

 • Έλεγχος συµπυκνωτή (condenser)
 • Έλεγχος εναλλάκτη freon – νερού (chiller)
 • Έλεγχος συµπιεστή (compresson)
 • Έλεγχος οργάνων ρύθμισης πίεσης πίεσης (πρεσσοστατών)
 • Έλεγχος οργάνων ρύθμισης θερμοκρασίας (θερµοστατών)
 • Έλεγχος πιέσεων ψυκτικού ρευστού
 • Έλεγχος Θερµοκρασιών
 • Έλεγχος Αισθητηρίων
 • Έλεγχος Αντλίας νερού
 • Έλεγχος µονώσεων

Η συντήρηση των μονάδων fan coils πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Καθαρισμό φίλτρων
 • Έλεγχο χειριστηρίων
 • Έλεγχο διαρροών ψυκτικού
 • Έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωµάτων

 

Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται από αδειούχο ψυκτικό ή εταιρία κλιματισμού και σε κάθε περίπτωση να ζητείται συμπλήρωση φύλλου συντήρησης και γραπτή εγγύηση από την εταιρία.

 

No comments yet.

Αφήστε μια απάντηση