Τα μέρη μιας εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού

Κεντρικός κλιματισμός

Γενικά.

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο, ο βασικός σκοπός του κλιματισμού είναι να ρυθμίζει μέσα στα επιθυμητά όρια, τις ιδιότητες του αέρα σε ένα χώρο π.χ. σε γραφείο, θέατρο, εστιατόριο, εργοστάσιο κλπ. Για τη ρύθμιση αυτή χρησιμοποιείται ένα «μέσο» που μπορεί να είναι νερό ή ψυκτικό υγρό ή και αέρας (ανεξάρτητος από τον αέρα του χώρου ή μίγμα αέρα που περιέχει και αέρα του χώρου).

Το «μέσο» υφίσταται πρώτα μια επεξεργασία (θέρμανση, ψύξη κλπ.) και στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με τον αέρα του χώρου για να προκαλέσει την επιθυμητή ρύθμιση των ιδιοτήτων του αέρα.  H επεξεργασία του «μέσου» γίνεται στην Κλιματιστική Εγκατάσταση.

H Κλιματιστική Εγκατάσταση μπορεί να είναι τοπική (μέσα ή δίπλα στον κλιματιζόμενο χώρο) ή κεντρική. Στην δεύτερη περίπτωση η εγκατάσταση περιλαμβάνει και δίκτυα μεταφοράς του επεξεργασμένου «μέσου» από το Κεντρικό Μηχανοστάσιο Κλιματισμού στο χώρο που έχομε να κλιματίσομέ.

Τα δίκτυα αυτά θα περιγραφούν σε μελλοντικά άρθρα, όπου θα εξηγούνται διεξοδικά τα περί στοιχείων των τοπικών και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.

Μία πλήρης κλιματιστική εγκατάσταση περιλαμβάνει:

  • Τη μονάδα παραγωγής θερμότητας.
  • Τη μονάδα παραγωγής ψύχους.
  • Τη μονάδα επεξεργασίας αέρα.
  • Το δίκτυο μεταφοράς του κλιματιστικού «μέσου».
  • Τις τερματικές μονάδες.
  • Το Σύστημα Ελέγχου και Ρυθμίσεως (ή όπως συνήθως λέγεται, Σύστημα Αυτοματισμού).

 

Κεντρική κλιματιστική εγκατάσταση.

Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία που αποτελούν το Κεντρικό Μηχανοστάσιο Κλιματισμού, το οποίο βρίσκεται μακριά από τους κλιματιζόμενους χώρους, είναι η μονάδα παραγωγής θερμότητας, η μονάδα παραγωγής ψύχους και, συνήθως η μονάδα επεξεργασίας αέρα. Οι Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα μπορεί σε πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις που έχουν πολλές τέτοιες μονάδες, να βρίσκονται και κοντά στους κλιματιζόμενους χώρους.

Οι Τερματικές Μονάδες βρίσκονται μέσα στους κλιματιζόμενους χώρους. Τέλος τα διάφορα δίκτυα ή συστήματα εκτείνονται σε όλα τα μέρη της Κλιματιστικής Εγκαταστάσεως, δηλαδή στο Κεντρικό Μηχανοστάσιο Κλιματισμού, στους κλιματιζόμενους χώρους, στις τερματικές μονάδες, τα οποία συνδέουν μεταξύ τους.

Παραδείγματα Κεντρικών Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων βλέπε στα σχήματα 3.2α ως 3.4γ.
Το Κεντρικό Μηχανοστάσιο Κλιματισμού είναι η καρδιά της Κεντρικής Κλιματιστικής Εγκαταστάσεως. Εκεί γίνεται η παραγωγή της θερμότητας και του ψύχους που με τα διάφορα δίκτυα μεταφέρονται στους κλιματιζόμενους χώρους. Τα κύρια μηχανήματα του Κεντρικού Μηχανοστασίου Κλιματισμού είναι ο Λέβητας (μονάδα παραγωγής θερμότητας) και το Ψυκτικό Συγκρότημα (μονάδα παραγωγής ψύχους).

Το Ψυκτικό Συγκρότημα περιλαμβάνει και τη Μονάδα Απορρίψεως Θερμότητας που συνήθως είναι ένας Πύργος Ψύξεως τοποθετημένος στο υψηλότερο σημείο (ταράτσα) του κτιρίου. Στις Κεντρικές Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις που έχουν και Κεντρικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα, οι μονάδες αυτές βρίσκονται στο Κεντρικό
Μηχανοστάσιο Κλιματισμού η και έξω από αυτό κοντά στους κλιματιζόμενους χώρους.

Τοπική κλιματιστική εγκατάσταση.

Στην περίπτωση αυτή όλα τα στοιχεία που αποτελούν την εγκατάσταση είναι συγκεντρωμένα σε μια Αυτοδύναμη Τοπική Κλιματιστική Μονάδα που βρίσκεται μέσα ή δίπλα στον κλιματιζόμενο χώρο. Παραδείγματα τοπικών εγκαταστάσεων βλέπε παρακάτω σχήματα.  Μέσα στην αυτοδύναμη μονάδα, στα παραπάνω παραδείγματα, υπάρχουν, σε μικρότερη κλίμακα, όλα τα μέρη μιας Κεντρικής Κλιματιστικής Εγκαταστάσεως.

Αυτοδύναμη μονάδα κλιματισμού με αέρα

Δηλαδή υπάρχουν η παραγωγή θερμότητας, η παραγωγή ψύχους, η επεξεργασία του αέρα, το δίκτυο κυκλοφορίας του «μέσου» και το δίκτυο ελέγχου της εγκαταστάσεως. Σε μερικές μόνο περιπτώσεις, όπως αυτή του παρακάτω σχήματος, η απόρριψη της θερμότητας γίνεται από μονάδα που βρίσκεται μακριά από τον κλιματιζόμενο χώρο.

 

Αυτοδύναμη μονάδα κλιματισμού

No comments yet.

Αφήστε μια απάντηση